- 1,000đ
Rau tần ô – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Rau tần ô – Loại 1kg
28,000đ 27,000đ
- 1,000đ
Cải thìa – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Cải thìa – Loại 1kg
22,500đ 21,500đ
- 1,000đ
Mồng tơi – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Mồng tơi – Loại 1kg
24,000đ 23,000đ
- 1,000đ
Cải ngọt – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Cải ngọt – Loại 1kg
21,000đ 20,000đ
- 1,000đ
Bắp cải thảo – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Bắp cải thảo – Loại 1kg
19,500đ 18,500đ
- 1,000đ
Rau muống lá – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Rau muống lá – Loại 1kg
17,000đ 16,000đ
- 1,000đ
Bắp cải trắng – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Bắp cải trắng – Loại 1k...
21,000đ 20,000đ
- 1,000đ
Khoai tây vàng – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Khoai tây vàng – Loại 1...
24,000đ 23,000đ
- 1,000đ
Củ sắn – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Củ sắn – Loại 1kg
17,000đ 16,000đ
- 1,000đ
Su su – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Su su – Loại 1kg
18,000đ 17,000đ
- 1,000đ
Khoai lang giống Nhật Đà Lạt – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Khoai lang giống Nhật Đ...
39,500đ 38,500đ
- 1,000đ
Hành tây – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Hành tây – Loại 1kg
19,500đ 18,500đ
- 1,000đ
Cà Rốt  – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Cà Rốt – Loại 1kg
24,000đ 23,000đ
- 1,000đ
Củ Cải Trắng – Loại 1kg
(0)
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Củ Cải Trắng – Loại 1kg
14,000đ 13,000đ