Chính sách Thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức

Diễn giải

1. Tiền mặt (COD)

  Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

2. Chuyển khoản

  Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Tên TK:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH DCV

Số TK: 110831966666

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đông Hà Nội.