-1,000đ
Product thumb

Khoai lang giống Nhật Đà Lạt – Loại 1kg

Lưu 1,000đ
(0)

10000 Trong kho

39,500đ 38,500đ
Số lượng
Tổng giá: 39,500đ
Thuế: incl.

Sản phẩm tương tự từ các cửa hàng khác

- 1,000đ
( 0 )
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Củ Cải Trắng – Loại 1kg
14,000đ 13,000đ
- 1,000đ
( 0 )
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Cà Rốt – Loại 1kg
24,000đ 23,000đ
- 1,000đ
( 0 )
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Hành tây – Loại 1kg
19,500đ 18,500đ
- 1,000đ
( 0 )
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Su su – Loại 1kg
18,000đ 17,000đ
- 1,000đ
( 0 )
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Củ sắn – Loại 1kg
17,000đ 16,000đ
- 1,000đ
( 0 )
Công ty CP Công nghệ tài chính DCV
Khoai tây vàng – Loại 1kg
24,000đ 23,000đ